PRIVATNE SOBE

Hostel Jedro - Najbolje i najpovoljnije sobe u Beogradu

Uživajte sa svojim najbližima kod nas na dnevnom odmoru ili se odmorite posle dugog radnog dana ili puta u najudobnijem smeštaju u Beogradu. Smeštaj za sve tipove gostiju u Beogradu po najpovoljnijoj ceni, a sa najvećim luksuzom. Odmorite se, zabavite, upoznajte nove ljude, povežite se sa starim prijateljima, uživajte u prelepoj atmosferi i shvatite zašto se naši gosti uvek vraćaju.

Hostel Jedro - Najbolje i najpovoljnije sobe u Beogradu

SOBA 1

Privatna soba
Hostel Jedro - Najbolje i najpovoljnije sobe u Beogradu

SOBA 2

Privatna soba
Hostel Jedro - Najbolje i najpovoljnije sobe u Beogradu

SOBA 3

Privatna soba
Hostel Jedro - Najbolje i najpovoljnije sobe u Beogradu

SOBA 5

Privatna soba
Hostel Jedro - Najbolje i najpovoljnije sobe u Beogradu

SOBA 6

Privatna soba
Hostel Jedro - Najbolje i najpovoljnije sobe u Beogradu

SOBA 9

Privatna soba
Hostel Jedro - Najbolje i najpovoljnije sobe u Beogradu

SOBA 10

Privatna soba
Hostel Jedro - Najbolje i najpovoljnije sobe u Beogradu

SOBA 11

Privatna soba

VIŠEKREVETNE SOBE

Hostel Jedro - Najbolje i najpovoljnije sobe u Beogradu

Uživajte sa svojim najbližima kod nas na dnevnom odmoru ili se odmorite posle dugog radnog dana ili puta u najudobnijem smeštaju u Beogradu. Smeštaj za sve tipove gostiju u Beogradu po najpovoljnijoj ceni, a sa najvećim luksuzom. Odmorite se, zabavite, upoznajte nove ljude, povežite se sa starim prijateljima, uživajte u prelepoj atmosferi i shvatite zašto se naši gosti uvek vraćaju.

Hostel Jedro - Najbolje i najpovoljnije sobe u Beogradu

SOBA 4

Višekrevetna soba
Hostel Jedro - Najbolje i najpovoljnije sobe u Beogradu

SOBA 7

Višekrevetna soba
Hostel Jedro - Najbolje i najpovoljnije sobe u Beogradu

SOBA 8

Višekrevetna soba